Архивы: Светлана Суружиу

Налоговая в г.Южном способствует двойному обилечиванию предпринимателей рынка

Боевые потери РФ в Украине

Источник: Верховенство права

Общественная организация «Верховенство права» в рамках Закона Украины «О доступе к публичной информации» обратилась к начальнице ГНИ в г. Южном Суружиу Светлане Николаевне с просьбой предоставить копии документов, которые послужили основанием для регистрации на одном рынке нескольких кассовых аппаратов, принадлежащих разным фирмам, оказывающих услуги рынка на одной территории.
Крайне примечательна ситуация с кассовым аппаратом, принадлежащим Обслуживающему кооперативу «Южненский городской рынок». Данный кооператив зарегистрирован по адресу г. Южный, ул.Химиков, 19-А. Горисполком выдал этому кооперативу разрешение на предоставление услуг рынка также адресу: г. Южный, ул.Химиков, 19-А.
Однако, кассовый аппарат за данным кооперативом ГНИ в г. Южном зарегистрировала по другому адресу — г. Южный, ул.Химиков, 27. Стоит отметить, что по адресу г. Южный, ул. Химиков, 27 действует рынок «Вячеслава», который имеет на это соответствующее разрешение горисполкома.
В результате получилось, что Обслуживающий кооператив «Южненский городской рынок», который имеет право оказывать услуги рынка по адресу ул. Химиков, 19-А, собирает деньги с предпринимателей на рынке по адресу ул. Химиков, 27. Представители ОК «Южненский городской рынок», получая от предпринимателей деньги, выдают им фискальные чеки, где написано: «ОК «Южненский городской рынок» ул. Химиков, 27».
Простыми словами, на сегодняшний день на одной территории находятся два рынка. По мнению местных властей это вполне нормально.
Данная ситуация стала возможной после регистрации налоговой кассового аппарата за ОК «Южненский городской рынок» по адресу г. Южный, ул.Химиков, 27.
Руководство рынка «Вячеслава» неоднократно писало начальнице ГНИ в г. Южном Суружиу Светлане Николаевне обращения с просьбами отменить регистрацию кассового аппарата чужого предприятия. Однако, все обращения остались без должной реакции. И ОК «Южненский городской рынок» продолжает собирать деньги на рынке «Вячеслава» на Химиков, 27.
Видимо, чиновников полностью устраивает подобный хаос на рынке.
Общественная организация «Верховенство права» обратилась к начальнице налоговой в г. Южном Суружиу С.Н. с просьбой предоставить документы, которые послужили основанием для регистрации кассового аппарата за ОК «Южненский городской рынок» по адресу г. Южный, ул.Химиков, 27, так как эти документы относятся к публичной информации.
Отказ в доступе к публичной информации обязательно будет обжалован в суде.


Ниже приводим текст заявления
Начальниці ДПІ у м. Южному
Суружиу Світлані Миколаївні
65481, Одеська область, м. Южне, вул. Леніна, 7/1

Запит в порядку закону України
«Про доступ до публічної інформації»

Шановна Світлана Миколаївна!

Громадській організації «Верховенство права» стало відомо, що за адресою продовольчого ринку — м. Южний, вул.Хіміків, 27 зареєстровано декілька реєстраторів розрахункових операцій.
Як слідує із фіскальних чеків, копії яких додаються, Вами було видане Обслуговуючому кооперативу «Южненський міський ринок» реєстраційне посвідчення про реєстрацію РРО за адресою м. Южний, вул.Хіміків, 27.

В той же час, Вами також зареєстровано реєстратор розрахункових операцій за тією ж адресою, що належить Виробничо-комерційній приватній фірмі «Вячеслава» (копія посвідчення від 16.05.2012 р. додається). Юридична адреса ВКПФ «Вячеслава» є м. Южний, вул.Хіміків, 27.
Відповідно до п. 2.3 Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 01.12.2000 р. № 614 реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви суб’єкта господарювання довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а також надання ним таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і печаткою суб’єкта господарювання — юридичної особи:
— копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
— дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею).
Відповідно до п. 4.2. Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 01.12.2000 р. № 614 РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одиниці, назва та адреса якої зазначені в реєстраційному посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій.
Згідно п. 3.2. Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 01.12.2000 р. № 614 касовий чек повинен містити такі обов’язкові реквізити: назву господарської одиниці, адресу господарської одиниці.
Ви неодноразово повідомлялись та Вам достовірно відомо, що згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичною адресою ОК «Южненський міський ринок» є м. Южне, вул. Хіміків, 19-А.

Крім того, Виконавчий комітет Южненської міської ради надав Обслуговуючому кооперативу «Южненський міський ринок» узгодження режиму роботи об’єкту побуту №75, де чітко зазначено, що послуги ринку повинні надаватися за адресою м. Южне, вул. Хіміків, 19-А.
У зв’язку з тим, що за адресою: м. Южне, вул. Хіміків, 27, де знаходиться ринок ВКПФ «Вячеслава» зареєстровано два реєстратора розрахункових операцій, представники ОК «Южненський міський ринок» здійснюють збір коштів з підприємців ринку як по вул. Хіміків, 19-А, так і по вул. Хіміків, 27 на підставі фіскальних чеків, що стало можливим завдяки реєстрації касового апарату Державною податковою інспекцією у м. Южному всупереч діючому законодавству.
Також відомо, що директор ВКПФ «Вячеслава» неодноразово зверталась до Вас зі скаргами з приводу вищезазначених подій і з проханням провести перевірку законності збору коштів представниками ОК «Южненський міський ринок» з підприємців на ринку ВКПФ «Вячеслава» за адресою м. Южне, вул. Хіміків, 27.
Але ринок так і не дочекався від Вас належної реакції.

 

На підставі вищевикладеного, керуючись законом України «Про доступ до публічної інформації» просимо Вас:

1. Надати інформацію:
— на підставі яких документів ДПІ у м. Южному видала Обслуговуючому кооперативу «Южненський міський ринок» реєстраційне посвідчення про реєстрацію РРО за адресою м. Южне, вул. Хіміків, 27 (чіткий перелік з назвою документів, номерами та датами видачі);
— який саме дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (назва, номер, дата видачі) надав Обслуговуючий кооператив «Южненський міський ринок» при поданні заяви про реєстрацію РРО за адресою м. Южне, вул. Хіміків, 27.
2. Надати копії документів:
— реєстраційного посвідчення, виданого ДПІ у м. Южному Обслуговуючому кооперативу «Южненський міський ринок» про реєстрацію РРО за адресою м. Южне, вул. Хіміків, 27;
— дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці, який надав Обслуговуючий кооператив «Южненський міський ринок» при поданні заяви про реєстрацію РРО за адресою м. Южне, вул. Хіміків, 27, та який слугував підставою для реєстрації РРО за адресою м. Южне, вул. Хіміків, 27.

 

У випадку відмови в наданні інформації або документів Ваші дії обов’язково будуть оскарженні у встановленому законом порядку.

 

До запиту додається:
— копії фіскальних чеків ОК «Южненський міський ринок»;
— копія свідоцтва про держ. реєстрацію ОК «Южненський міський ринок»;
— копія узгодження режиму роботи об’єкту побуту №75;
— копія реєстраційного посвідчення № 1533001001 від 16.05.2012 р.
Голова правління В.І. Семенов

 

Налоговая служба в Одесской области читает жалобы в интернет-изданиях

ГНС в Одесской области в порядке ведомственного контроля провела проверку информации, которая была размещена на сайте одного из интернет-изданий, о давлении на предпринимателей начальника ГНИ в городе Южный Одесской области С.М. Суружиу.

Об этом сообщает управление взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью ГНС в Одесской области.

 

В жалобе, опубликованной от имени председателя правления ОО «Верховенство права» В.И. Семенова, в частности, сообщалось, что 15 октября 2012 года начальник ГНИ в Южном С.М. Суружиу «снова издала приказ о проведении внеплановой проверки ВКПФ «Вячеслава». В нем «указаны такие же основания для проведения проверки, как и в предыдущих приказах, которые оспариваются в суде». В жалобе, по информации заявителя, С.М. Суружиу якобы откровенно заявляла, что «сделает все возможное, чтобы ВКПФ «Вячеслава» не существовало».

 

— По результатам проверки было установлено, что действия начальника ГНИ в Южном в Одесской области Суружиу С.М., направленные на прекращение деятельности ВКПФ «Вячеслава», не нашли документального подтверждения, — сообщает ведомство.

 

Источник: stopotkat.net