Оскаржено дії судді Приморського районного суду м. Одеси до ВККС України

Боевые потери РФ в Украине

Громадська організація «Верховенство права» звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії суддів зі скаргою, щодо неправомірної поведінки судді Приморського районного суду Гаєвої Людмили Вадимівни.
Суть скарги полягає в тому, що Суддя Гаєва Л.В., в провадженні якої знаходиться кримінальна справа за звинуваченням ветерана та пенсіонера МВС Нечаєва Ігоря Вікторовича у скоєні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України, грубо порушує його права на захист. Дані порушення проявлялися в тому, що суддею ігнорувались та до уваги не брались клопотання, доводи та пояснення Нечаєва І.В. з приводу спірних моментів справи, які виправдовували його вину, докази які намагався Нечаєв І.В. залучити до матеріалів справи також не приймались. Весь судовий процес з розгляду даної справи суддя Гаєва Л.В. по відношенню до Нечаєва І.В., демонстративно ігнорувала засади судочинства з рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в надані ним суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, чим порушувала норми ст. 129 Конституції України.
У зв’язку з тим, що суддею Гаєвою Л.В. необґрунтовано не вживались заходи, щодо розгляду заяв і скарг обвинуваченого; порушувались вимоги, щодо неупередженого розгляду справи; систематично порушувались правила суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя – Громадська організація «Верховенства права» звернулась зі скаргою на дії судді Гаєвої Л.В. до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з проханням притягнути її до дисциплінарної відповідальності.

 

Нижче наводимо текст скарги.

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
01032, м. Київ, вул. Жилянська, 120 А

 

СКАРГА

щодо неправомірної поведінки судді

Інформація про суддю: Гаєва Людмила Вадимівна.

Назва місцевого суду в якому працює суддя: Приморський районний суд міста Одеси.
Номер судової справи: кримінальна справа № 052201000047.

 

Відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності:
істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані зокрема:
— необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;
— невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
— порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи;
— систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває
авторитет правосуддя.
Відповідно до статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

До громадської організації «Верховенство права» надійшла інформація від учасників судового процесу, щодо неправомірної поведінки головуючої судді Гаєвої Л.В. при розгляді нею кримінальної справи № 052201000047.
Так з 01 жовтня 2010 року в Приморському районному суді м. Одеси розглядається кримінальна справа за звинуваченням Нечаєва Ігоря Вікторовича у скоєні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України.
Про дану кримінальну справу варто буде сказати, що порушена вона на підставі лише 4-х пояснень зацікавлених осіб; кримінальна справа розслідувалася з численними порушеннями норм і вимог КПК України. Висунуті звинувачення у ході досудового слідства не відповідають дійсності, є надуманими і безпідставними, ґрунтуються не на доказах, а на припущеннях та суб’єктивних міркуваннях, власних висновків слідчого прокуратури м. Одеси, який проводив досудове слідство і не підтверджуються матеріалами справи.
Але не зважаючи на це, суддя Гаєва Л.В. на першому ж засіданні суду, ще не розібравшись у ситуації, приймає рішення про накладення арешту на майно, яке належіть Нечаєву І.В. на праві власності, а саме: на квартиру покійних батьків, його квартиру, в якій проживають його дружина та малолітній син, на автомобіль 2002 року випуску; йому також був заборонений виїзд за межі України.
Обмеження права на майно, вкрай негативно відобразилось на матеріальному становищі сім’ї Нечаєва І.В. – виникла прострочена заборгованість за кредитним договором Укрсиббанку, поручителем виплати якого є свідок з боку обвинувачення по даній справі.
Перебуваючи в залі судового засідання, учасники судового процесу та громадяни-слухачі стверджували, що суддя Гаєва Л.В. взагалі не помічає підсудного Нечаєва І.В., оскільки його доводи та пояснення з приводу спірних моментів справи до уваги не брались, докази які намагався Нечаєв І.В. залучити до матеріалів справи не приймались, чим порушувались його права на захист. Весь судовий процес з розгляду даної справи суддя Гаєва Л.В. по відношенню до Нечаєва І.В., демонстративно ігнорувала засади судочинства з рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в надані нами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, чим порушувала норми ст. 129 Конституції України.
Так, продовжуючи порушувати права Нечаєва І.В. на захист, його клопотання про приєднання до матеріалів справи документів, що свідчать про відсутність його провини в інкримінованих йому злочинах, зареєстровані в канцелярії суду ще в серпні 2011 року, до сьогоднішнього часу на судових засіданнях не оголошувались і не розглядались.
По клопотанням, заявленим Нечаєвим І.В. в ході судових слухань ще у вересні 2011 року, про направлення судових доручень в прокуратуру м. Одеси про допит свідків, які повинні були бути допитані ще в ході попереднього слідства, також суддею Гаєвою Л.В. на сьогоднішній день не розглядались.
29 листопада 2012 року на черговому засіданні суду Нечаєв І.В. знову заявив клопотання про допит осіб, які б могли внести ясність по одному з епізодів кримінальної справи, але не зважаючи на це і навіть на відсутність заперечень з боку інших учасників процесу, в тому числі і прокурора підтримуючого звинувачення, суддя Гаєва Л.В. в задоволенні цього клопотання відмовила.
В ході десятихвилинного допиту в суді експерта, були встановлені і підтверджені факти порушення прав Нечаєва І.В., як обвинуваченого в ході досудового слідства. Після того, як були встановлені факти внесення слідчим неправдивих відомостей в постанову про притягнення Нечаєва І.В. в якості обвинуваченого і в обвинувальний висновок по справі, а саме необґрунтованих сум збитків, які не підтверджуються матеріалами справи, суддя Гаєва Л.В. перервала допит експерта. Мотивуванням для цього була заява експерта про надання можливості ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.
За клопотанням Нечаєва І.В. про відвід вищезазначеного експерта, через відсутність професійних навичок і проведення повторної експертизи, в зв’язку з протиріччям висновків попередньої експертизи з матеріалами кримінальної справи, суддя Гаєва Л.В. приймає рішення про відмову в задоволенні даного клопотання.
На третьому році судового слідства відсутня судова експертиза, яка б визначила суму збитків, нібито нанесених підсудним Нечаєвим І.В. підприємству, створеному за рахунок його ж вкладів в статутний фонд даного підприємства.
Судовий розгляд вищезазначеної кримінальної справи штучно затягується. За більш ніж 2-х річний термін судового процесу допитано всього 8 свідків. Тільки через не явки прокурора, що підтримує обвинувачення, судові засідання відкладалися 7 разів.

Враховуючи вищевикладене, ГО «Верховенство права» звертається з проханням до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України роглянути питання щодо про притягнення судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Людмили Вадимівни до дисциплінарної відповідальності.
Голова правління В. І. Семенов

Веховенство права

Обсуждение закрыто.